U bent hier

Vaak gestelde vragen

Zowel tijdens als na de infosessie zijn er bij de Faculteit Wetenschappen heel wat vragen toegekomen. Iris Peeters, de onderwijsmedewerkster die het onderzoek heeft uitgevoerd, heeft al jullie vragen gebundeld en er een antwoord op geformuleerd. De vragen én antwoorden kan je hier terugvinden.

  1. Tot wanneer kan ik aan de bevraging deelnemen?
  2. Is het mogelijk om anoniem aan de bevraging deel te nemen?
  3. Voor wie is de bevraging bedoeld?
  4. Vanaf wanneer zou het alternatieve onderwijssysteem in voegen treden?
  5. Wat gebeurt er met de resultaten van de bevraging?
  6. Waar kan ik terecht met vragen over het alternatieve onderwijssystemen en de bevraging?

Tot wanneer kan ik aan de bevraging deelnemen?

De bevraging is beschikbaar tot en met maandag 7 maart. We raden je echter aan om de bevraging zo snel mogelijk na de infosessie in te vullen zodat je dit zeker niet vergeet te doen. De bevraging is dé manier bij uitstek om je stem te laten gelden!

Is het mogelijk om anoniem aan de bevraging deel te nemen?

De bevraging is volledig anoniem. Aanmelden is vereist om te voorkomen dat één persoon de bevraging meermaals invult. Ook moeten we kunnen nagaan of je daadwerkelijk een student van de Faculteit Wetenschappen bent. De informatie over de studenten die aan de bevraging deelnemen en de daadwerkelijk ingevulde gegevens worden strikt van elkaar gescheiden in onze gegevensbank.

Voor wie is de bevraging bedoeld?

De bevraging is in de eerste plaats bedoeld voor alle bachelorstudenten fysica en wiskunde, maar álle studenten van de Faculteit Wetenschappen zijn uiteraard vrij om aan de bevraging deel te nemen. Het spreekt echter voor zich dat de stem van de bachelorstudenten fysica en wiskunde die op de infosessie aanwezig waren het zwaarste gewicht zal hebben.

Vanaf wanneer zou het alternatieve onderwijssysteem in voegen treden?

De Faculteit Wetenschappen heeft zich voorgenomen om rond Pasen een beslissing te nemen in dit dossier. Aangezien de eventuele implementatie van het voorgestelde onderwijssysteem een grote impact heeft en bijgevolg ook een grondige voorbereiding vergt, zou dit ten vroegste in voegen treden vanaf het academiejaar 2012-2013.

Wat gebeurt er met de resultaten van de bevraging?

De resultaten van de bevraging zullen door jullie onderwijsvertegenwoordigers gebruikt worden om een standpunt in te nemen in de discussies die rond het alternatieve onderwijsproject gevoerd zullen worden in de onderwijsraden van de faculteit en de universiteit. Het is ook onze intentie om de resultaten voor iedereen beschikbaar te stellen, maar het is momenteel nog niet beslist op welke manier we dat zullen doen.

Waar kan ik terecht met vragen over het alternatieve onderwijssystemen en de bevraging?

Je kan steeds met ál je vragen terecht op studentenbevraging@wina.be. Alle e-mails die je aan dit adres richt komen terecht bij een werkgroep van onderwijsvertegenwoordigers en presidiumleden die de discussie rond het alternatieve onderwijssysteem op de voet volgen. Op het forum van Wina kan je steeds terecht om te discussiëren met je medestudenten.
Bijlage: